head_banner

Маглевын автобусны хаалга

  • Magnetic levitation Four-leaves bus door

    Соронзон өргөлт Автобусны дөрвөн навчит хаалга

    Автобусны хаалга, мөн хавтгай хаалга гэж нэрлэдэг.Энэ нь хаалганы их биеийг ойр байх үед хоёр талын хаалганы их бие эсвэл шүүгээний их биетэй нэг хавтгайд гарахыг ойлгодог.Гаднах төрхөөрөө бол хаалганы биений хооронд онгоцны ялгаа байхгүй.Энэ нь нэг төрлийн суулгагдсан хаалганы их бие юм.Хаалганы их бие нь чиглүүлэгч төмөр замаар урагш, арагшаа хөдөлж, дараа нь зүүн, баруун чиглэлд хөдөлдөг.Энэ нь нэг төрлийн хоёр талын хөдөлгөөнт хаалганы их бие юм.Маглевын автобусны хаалга нь бүтцийн дизайнаар дамжуулан маглевын замтай хослуулсан гар ажиллагаатай автобусны хаалга бөгөөд автобусны хаалганы автомат, ухаалаг удирдлагыг хэрэгжүүлэхийн тулд маглевын замаар цахилгаан өгдөг.